Denní stacionář je otevřený pro veřejnost

Denní stacionář Psychiatrické kliniky umožňuje během letních prázdnin  zkrácení doby skupinové psychoterapeutické léčby na dobu jednoho až dvou měsíců. 

Denní stacionář nabízí komplexní psychoterapeutickou péči. Základem je skupinová psychoterapie, která je doplňována praktickými nácviky. Dále jsou do programu zařazeny relaxační a imaginativní techniky, pohybové aktivity, Dramaterapie, Arteterapie, Fyzioterapie a Ergoterapie.

Léčba je plně hrazená všemi zdravotními pojišťovnami a pro dobu pobytu může být vystavena pracovní neschopnost

Adresa: FN Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín, Psychiatrická klinika, 2. podzemní podlaží.

Kontakt pro objednání: tel.: 377 103 152, Email: zuchovak@fnplzen.cz nebo 377 103 188 (na záznamníku zanechte vzkaz se svým telefonem, ozvou se Vám zpět)

Bližší informace o psychiatrické klinice: https://psych.fnplzen.cz/cs/node/835