Představujeme Gynekologicko-porodnickou kliniku

Kolem 3300 dětí se ročně narodí na Gynekologicko-porodnické klinice. Přednosta kliniky doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. popisuje akreditované pracoviště poskytující kompletní lůžkovou a ambulantní diagnosticko-léčebnou péči v celém rozsahu gynekologie i porodnictví. Porodní sál a jeho komfortní vybavení představí porodní asistentka Mgr. Lenka Sosnovcová. Více o klinice: https://www.fnplzen.cz/gpk