Karlovarský kraj přispěl na Národní onkologický registr

Regionální pracoviště Národního onkologického registru pro Plzeňský a Karlovarský kraj sídlí ve Fakultní nemocnici Plzeň v areálu Bory. Shromažďuje a zpracovává data o zhoubných novotvarech, která se využívají pro navrhování preventivních opatření ke snížení výskytu novotvarů, plánování léčby, dispenzární péče, vybavení pracovišť a také k ekonomickým rozvahám onkologické péče jako takové. Finančně a provozně jej zajišťuje FN Plzeň. Na validaci dat a provoz též přispívají dotací oba kraje, zároveň pracoviště dotuje Ministerstvo zdravotnictví. Letos věnoval Krajský úřad Karlovarského kraje registru 120 tisíc korun na Program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění.

Odkaz na Karlovarský kraj: www.kr-karlovarsky.cz

Odkaz na projekt Karlovarského kraje „Živý kraj“: www.zivykraj.cz