Ten správný impuls

Společnost Diebold Nixdorf uskutečnila hromadné darování krve 16. července. Tuto nejcennější tekutinu se rozhodlo darovat 14 zaměstnanců z plzeňské pobočky, z toho bylo 12 prvodárců. Dárci věří, že tuto akci v blízké budoucnosti zopakují.

Manažer společnosti Jan Rabušic vysvětluje: „Zrod myšlenky uspořádat hromadný odběr krve zaměstnanců naší pobočky byl veskrze prostý. Sám jsem doposud krev nedaroval, ačkoliv jsem nad tím již mnohokrát uvažoval. To, co mi ve skutečnosti chybělo, byl nějaký spouštěč. Řekl jsem si, že jít s kolegy, kteří už odběr absolvovali a mohou předat své zkušenosti, může být ten správný impuls. Jak jsem později zjistil, podobné to měla i celá řada mých kolegů. Celá řada dalších kolegů projevila zájem, ale bohužel se nemohli zúčastnit, protože nesplňovali některé kritérium - např. návštěva země s výskytem malárie je pro naše kolegy hodně limitující faktor, protože mnoho z nás hodně cestuje. Věřím tomu, že tuto akci v blízké budoucnosti zopakujeme a budou moct dorazit i ti, kteří tentokrát nemohli.“

Diebold Nixdorf je nadnárodní technologická společnost, která se zabývá se vývojem a výrobou hardwaru a softwaru pro banky a maloobchod. Plzeňská pobočka je jedním z hlavních vývojových center společnosti a software řídí bankovní transakce a bankomaty po celém světě.

Zaměstnanci společnosti Diebold Nixdorf hromadně darovali krev