Ideální dárcovství krve

Zaměstnanci firmy Ideal Automotive darovali společně krev. V prostorách Transfuzního oddělení FN Plzeň darovalo krev celkem 30 pracovníků z pobočky Ostrov u Stříbra a Bor u Tachova. Pro Ideal Automotive bylo společné dárcovství krve premiérou.

Iniciátorem celé akce byl tým personálního a mzdového oddělení pod vedením paní Ing. Michaely Švingerové. Hlavní myšlenkou této iniciativy bylo nejen rozšíření povědomí o kritické potřebě dárcovství, ale především motivace zaměstnanců firmy přihlásit se a podpořit tak dobrou věc. Společenská odpovědnost firmě Ideal Automotive není cizí, tuto hromadnou akci nyní pořádá poprvé a rozhodla se ji do budoucna pravidelně opakovat.

 

Chcete-li se Vy nebo Vaši kolegové stát dárci krve, máte možnost hromadného odběru po domluvě s Transfuzním oddělením na čísle: 377 402 818 nebo Emailem: todarci@fnplzen.cz. Více o Transfuzním oddělení se dozvíte na http://to.fnplzen.cz/.

Zdroj: Ideal Automotive