Pacienti FN Plzeň jsou s kvalitou poskytované péče spokojeni

Šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve Fakultní nemocnici Plzeň v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ na  lůžkových odděleních proběhlo v letošním roce dle stejné metodiky používané od roku 2006 a bylo čtrnáctým v pořadí. Letošní souhrnná spokojenost činí 85,4 %, ve srovnání s rokem 2018 nevýznamně poklesla o 0,8procentního bodu. Do výzkumu se v měsíci dubnu zapojilo 2384 pacientů, kteří strávili v nemocnici více než jednu noc.

V šetření spokojenosti se pacienti vyjadřovali k osmi samostatným dimenzím:

 1. Přijetí pacienta do nemocnice
 2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi
 3. Koordinace a integrace péče o pacienta
 4. Informace, edukace a komunikace pacienta
 5. Tělesné pohodlí pacienta
 6. Citová opora pacienta a zmírnění strachu a úzkosti pacienta
 7. Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta
 8. Propuštění a pokračování péče o pacienta

 

Údaje v závěrečné zprávě potvrdily vyrovnanou souhrnnou spokojenost pacientů na jednotlivých odděleních, tzn., žádné oddělení nevykázalo souhrnnou spokojenosti pod 80 %. Stabilní výsledky vykazuje spokojenost pacientů se sestrami i lékaři, kde se hodnota pohybuje kolem 85%. Díky vysokým hodnotám spokojenosti naše nemocnice opět získala nárok na certifikát „Spokojený Pacient“ ve všech třech kategoriích: zdravotnická lůžková zařízení, lékaři a sestry. Zajímavé jsou demografické údaje: v souboru pacientů je 47 % mužů a 53 % žen. Z hlediska věku převažují pacienti nad 50 let (65 %). Nejmladší věková skupina pacientů do 30 let tvoří 10 %.

Pacienti byli nejvíce spokojeni:

 • s dobou čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu
 • se způsobem komunikace před pacientem ze strany sestry a lékaře a s kontinuitou informací ze strany zdravotnického personálu
 • s dobou podávání jídel a čistotou pokojů
 • s frekvencí návštěv ošetřujícího lékaře

 

Co by pacienti při pobytu v nemocnici rádi zlepšili?

 • organizaci a plynulost přijetí do nemocnice
 • služby, jako je dostupnost WI-FI, TV, noviny, atd.
 • srozumitelnost odpovědí lékaře
 • dobu ranního buzení

 

Šetření spokojenosti pacientů je výbornou zpětnou vazbou a motivuje jednotlivé  kliniky a oddělení k většímu rozsahu služeb a péče.

https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/informace_o_hospodareni_a_kvalite_poskytovane_pece/Zprava_KOP_Plze%C5%88_2019_PUBLIC.pdf

 

Spokojený život  spokojených pacientů 

Konec roku 2018-poděkování Ježíškům

 

1. miminko 2019 Karolínka

 

Pěvecký sbor Andílci věnoval anděla pro neonatologii

 

Nové nadstandardní pokoje v borské chirurgii

 

Nedoklubko věnovalo miminkům pelíšky

 

Ošetřující personál má nové barevné uniformy

 

Speciální videobronchoskop pro nejmenší pacienty od sponzora

 

Moderní  mamocentrum  přijímá stále nové pacientky

 

Oslavili jsme 40 let lochotínské nemocnice

 

Artroskopická operace v přímém přenosu

 

Canisterapie pomáhá

 

Stavba nového urgentního příjmu byla zatěžkávací zkouškou

 

Nový urgentní příjem evropské úrovně