Nový Urgentní příjem

Jedním z největších projektů, který FN Plzeň v posledním období realizovala, je rekonstrukce původně velmi přetíženého centrálního příjmu. Několik budov bylo dotčeno vybudováním přízemní přístavby, včetně staveb v atriu uvnitř budovy. První práce započaly koncem roku 2017 a  počátkem roku  2018 došlo k  prostorovým úpravám a přesunům jednotlivých ambulancí. Rekonstrukce byla  rozdělena do 3 etap a probíhala v plném provozu. Téměř stomilionová investice zajistila zvýšený počet velmi přehlcených ambulancí, zvětšila čekárny, rozšířila stávající chodby a napomohla ke vzniku nového Urgentního příjmu. Nové prostory popisuje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek: „Novinkou tohoto pracoviště  je vyvolávací systém a třídění pacientů, které urychlí potřebné ošetření. Pro pacienty je na akutní zóně  k dispozici 13 observačních  lůžek, která zajistí komfort i určitou intimitu při vyšetření a potřebném ošetření. Nejzásadnějším přínosem je centralizace všech akutních pacientů na jedno místo, nemocní již nebudou bloudit po celém areálu.“

V nepřetržitém provozu je zde  poskytována akutní zdravotnická péče pacientům s interním, kardiologickým, chirurgickým a neurologickým onemocněním, samozřejmou součástí je také traumatologická ambulance. Multioborový tým sester, lékařů a zdravotnických záchranářů FN poskytuje  péči všem příchozím, včetně pacientů  přivezených Zdravotnickou záchrannou službou,  a zajišťuje jejich plynulé ošetření či umístění na lůžko akutní péče.

Nejen prostorové úpravy, ale i nejmodernější diagnostické technologie jsou součástí Urgentního příjmu. „V prostoru  Urgentního příjmu je k dispozici rentgenové pracoviště s unikátním robotickým Rtg. Tento ojedinělý diagnostický přístroj je vybavený dvěma robotickými rameny na stropním závěsu a umožní získat snímek pacienta z jakéhokoliv pohledu, což pomůže vyšetřit těžce zraněné pacienty bez nutnosti pohybu. Zároveň výrazně citlivé receptory umožňují získávat rentgenový obraz s velmi nízký dávkovým zatížením,“ dodává ředitel Václav Šimánek.

Další novinkou tohoto moderního pracoviště  je i dětský hrací koutek a v budoucnosti  je naplánována  i ordinace praktického lékaře. Plánovaný rozpočet  pro celou stavbu a speciální zdravotnickou techniku je 98 milionů korun, financování bude v poměru  70 % dotace  státního rozpočtu a 30 % vlastní zdroje FN.  Nemocnice dále financovala vybavení nábytkem a další zdravotnickou technikou  ve výši   13,5 milionů korun.

Celá rekonstrukce Urgentního příjmu probíhala bez jakéhokoliv omezení poskytování zdravotní péče, v loňském roce zde bylo ošetřeno 55 000 pacientů. Ředitel Václav Šimánek doplňuje: „Jsem moc rád, že se podařilo vybudovat komfortní prostředí, které umožní špičkovou péči o naše pacienty. Takto koncipovaný Urgentní příjem v naší nemocnici máme poprvé a já jsem přesvědčen, že pro nemocné i zaměstnance přináší samá pozitiva. Pacient má jistotu, že na novém Urgentním příjmu najde plně dostupnou zdravotní službu a kvalifikované odborníky.“

Vchod C - Urgentní příjem FN Plzeň - Lochotín

 

Přijímací kancelář Urgentního příjmu

 

Čekárna ambulancí interní, kardiologické, chirurgické a neurologické a traumatologické

 

Dětský koutek

 

Akutní lůžka