Geriatrie představila své oddělení

Den otevřených dveří Geriatrického oddělení, který se konal 1. října u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, se vydařil. Přes sto návštěvníků si přišlo prohlédnout oddělení. V programu dne bylo měření krevního tlaku, tělesné hmotnosti a stanovení BMI. Připravena byla ukázka výživových doplňků, pomůcek pro inkontinenci, převazového materiálu a polohovacích pomůcek. Městská policie Plzeň představila Senior akademii. Návštěvníci si s nadšením vyzkoušeli gerontologický oblek simulující neduhy stáří. Se zájmem absolvovali řadu vyšetření, někteří využili možnost konzultace s lékaři z oblasti geriatrie, se zdravotně sociálními pracovníky, fyzioterapeuty a s dalšími odborníky.

Na fotografii zleva: vrchní ošetřovatel Geriatrického oddělení Jaromír Doležal, primářka Geriatrického oddělení Kateřina Soukupová, fyzioterapeutka Kateřina Silovská a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

 

Testy hodnocení funkčních schopností a kognitivních funkcí.

 

Prezentace gerontologického obleku – speciální pomůcky simulace geriatrických hendikepů.

 

Představení Senior Akademie Městskou policií Plzeň.

 

Prohlídka geriatrického oddělení včetně doprovodného programu.

 

Ukázka inkontinenčních pomůcek.