Odborníci jednali o gastroenterologické péči v Plzeňském a Karlovarském kraji

Ve dnech 2.-3.10.2019 se v Plzni sešli členové výboru České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně s gastroenterology Plzeňského a Karlovarského kraje, zástupci zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a představiteli orgánů státní správy. Cílem setkání bylo diskutovat problémy oboru gastroenterologie s dopady na pacienty nejen v Západních Čechách. Účastníci hovořili např. o screeningu rakoviny tlustého střeva. Nabádají veřejnost, aby této možnosti využívala, neboť při včasném záchytu je pravděpodobnost vyléčení vysoká. Dalšími probíranými tématy byly: biologická léčba u idiopatických střevních zánětů, zvyšující se trend rakoviny slinivky břišní, úhrady péče, či možnosti gastroenterologické péče v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Za FN Plzeň se tohoto jednání zúčastnil ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a vedoucí lékařka oddělení gastroenterologie I. Interní kliniky MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

 

Zdroj: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP