Nejmodernější technologie ve FN Plzeň

Klinika zobrazovacích metod používá k diagnostice i léčbě přístrojové vybavení nejvyšší úrovně. Toto pracoviště zahrnuje dvě základní odbornosti – radiodiagnostiku a nukleární medicínu. Moderní postupy, přístroje a další vybavení umožňují, aby diagnostika  byla rychlá, přesná a pro pacienta co nejméně  zatěžující. Jednou z novinek je na nově otevřeném Urgentním příjmu robotické rentgenové zařízení.