PANASONIC NADĚLOVAL JIŽ POJEDENÁCTÉ

V jedenáctém ročníku akce DARUJ KREV, DARUJEŠ NADĚJI, který tradičně probíhá o letních prázdninách, přišlo darovat životodárnou tekutinu 3132 dárců, z toho bylo 193 prvodárců. Transfuzní oddělení FN Plzeň spolupracuje se společností Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. již řadu let a touto akcí se snaží  oslovit dárce v období, kdy je nejméně krevních zásob kvůli dovoleným, velkým úrazům či  možným alergiím. Kdo přišel  o prázdninách darovat krev, měl možnost se zaregistrovat do soutěže o LED televizor.

V pondělí 4. listopadu ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. a generální ředitel společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Maki Yoshida společně předali moderní LED TV Panasonic o úhlopříčce 125 cm výherci Jiřímu Záhořovi, jehož letní odběr krve byl 17. v pořadí.

Mladý výherce prozradil: „Darování krve je naší rodinnou tradicí, maminka dává krev řadu let  a mně přijde úplně normální pomáhat ostatním. Jsem rád, že se na mne obrátilo štěstí a vyhrál jsem tak krásnou televizi, ale pro možnost výhry jsem krev nedával. Na zdejším Transfuzním oddělení je vždy úžasná atmosféra a i když jezdím  cca 30 km, rád tuto vzdálenost překonávám a je mi ctí pomáhat pacientům FN Plzeň.“

FN Plzeň děkuje společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. za dlouhodobou spolupráci. Velké díky patří všem dárcům za jejich věrnost a dobré srdce.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek gratuluje výherci Jiřímu Záhořovi.

 

Gratulace generálního ředitele firmy Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.  Maki Yoshida výherci Jiřímu Záhořovi.

 

Na fotografii zleva: generální ředitel firmy Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.  Maki Yoshida, výherce Jiří Záhoř a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

 

Slavnostní předání TV Panasonic výherci prázdninové soutěže s názvem DARUJ KREV, DARUJEŠ NADĚJI na Transfuzním oddělení.