PUTOVNÍ VÝSTAVA NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Výstava k 40. výročí FN Lochotín představí historii výstavby areálu FN Plzeň na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Návštěvníci mohou spatřit unikátní návrhy, které vznikly na sklonku šedesátých let, kdy se poprvé uvažovalo o výstavbě nemocnice, pozdější návrhy a generely z konce sedmdesátých let. Výstava představuje proces stavby, změny v původních záměrech architektů od počátku výstavby až po současnost. Vizualizace ukazují plány, kdy se dostaví další pavilony.

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, Husova 11, Plzeň