Cukrovka u dětí

Diabetes mellitus (cukrovka) je velmi vážné onemocnění, a jelikož případů každoročně přibývá, mluvíme o civilizačním onemocnění. Pro zabránění rozvoje komplikací tohoto onemocnění musí pacienti přistupovat k léčbě komplexně a zásadním způsobem přizpůsobit životní styl. V celé České republice je takto nemocných dětí asi 3800, nárůst se za 20 let ztrojnásobil.