FN Plzeň pro FN Ostrava

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

tragická událost, která se stala 10. prosince 2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava, otřásla celou veřejností. Žádná slova nemohou vyjádřit zoufalství, které návštěvníci a zaměstnanci nemocnice prožívali a stále jej jistě cítí. FN Plzeň vyjadřuje hlubokou soustrast všem rodinám obětí a vyslovuje zaměstnancům FN Ostrava kolegiální podporu a  velké uznání, jak tuto tragickou situaci zvládli.

FN Ostrava vyhlásila veřejnou sbírku  a zřídila transparentní bankovní účet číslo:73030761/0710.  Dárci, kteří chtějí  finančně podpořit pozůstalé obětí útoku,  mohou  na sbírkový účet přispívat do 31. 3. 2020. Děkujeme!

 

 MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel FN Plzeň