ATESTAČNÍ ZKOUŠKY VE FN

Fakultní nemocnice v Plzni získala v roce 2014 pověření zajištěním výkonu atestačních zkoušek pro radiologické asistenty v oborech Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně  a Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii. V roce 2015 toto pověření získal i obor Intenzivní péče pro všeobecné sestry.  Od té doby oborové atestační komise, které jsou jmenované ministrem zdravotnictví a které jsou složené většinou z odborníků  naší  FN, zkouší praktickou a teoretickou část těchto zkoušek. Na ně přichází jak uchazeči z naší nemocnice, tak z jiných zdravotnických zařízení. 19. –27. listopadu 2019 probíhaly atestační zkoušky v oborech Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii (9 absolventů), Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (11 absolventů), Intenzivní péče (21 absolventů). Přítomné referentky z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno velmi pochválily průběh a práci našich oborových komisí.  Rovněž ocenily práci Oddělení dalšího vzdělávání, které připravuje podklady a organizuje jejich konání.

MUDr. Renata Jirková

vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání

 Specializační vzdělávání Intenzivní péče – teoretická část

 

 

 Specializační vzdělávání Intenzivní péče – praktická část

  Specializační vzdělávání Intenzivní péče – praktická část

  Specializační vzdělávání Intenzivní péče – praktická část

  Specializační vzdělávání Intenzivní péče – praktická část

  Specializační vzdělávání Intenzivní péče – praktická část

 

  Specializační vzdělávání Intenzivní péče – komise

Atestační zkoušky pro radiologické asistenty v oborech Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii.

 

Atestační zkoušky pro radiologické asistenty v oborech Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. 

Atestační zkoušky pro radiologické asistenty v oborech Zobrazovací technologie v radiodiagnostice.