KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2020

Kolektivní smlouvu pro rok 2020 podepsal ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. společně se  zástupci 3 odborových klubů FN Plzeň. V pondělí 16. prosince 2019 stvrdili svými podpisy smlouvu platnou  pro celý rok 2020, včetně dohody na všech benefitech. Tarifní složka platů všech zaměstnanců  bude navýšena  o 1.500 Kč dle platného nařízení vlády č. 300/2019 Sb.,  které řeší odměňování  zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Od roku 2019 FN Plzeň poskytuje příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb  v maximální výši všem zaměstnancům již po zkušební době, bez ohledu na pracovní úvazek a odpracovanou dobu v nemocnici.

Příspěvky:

·        na závodní stravování, cena oběda pro zaměstnance 30 Kč

·        na rekreaci (až 7.200 Kč ročně)

·       na dětskou rekreaci – tábory (300 Kč/den)

·       na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění (4.200 Kč)

·       na sportovní činnost (3.000 Kč)

·       na vitamínové prostředky (700 Kč)

·       na vstupenky na kulturní akce (až 75 % ceny vstupenky)

·       sociální půjčky a výpomoci (až 30.000 Kč)

·       dary při pracovních a životních výročích (až 7.000 Kč) a za mimořádnou aktivitu (až 60.000 Kč)

Další benefity:

·       5 týdnů dovolené

·       možnost ubytování – ubytovny FN, služební byty

·       očkování proti chřipce zdarma

 

MUDr. Štěpán Bejvančický z místní organizace LOK-SČL FN Plzeň při podpisu kolektivní smlouvy s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D.

 

Předsedkyně ZO OS zdravotnictví a sociální péče FN Plzeň Martina Suchá po podpisu kolektivní smlouvy s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D.

 

Předseda Základní organizace FN2 Richard Zach  po podpisu kolektivní smlouvy s ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D.