NESEM VÁM NOVINY ANEB DĚTI DĚTEM

Plný sál Kulturního domu v Pačejově byl v sobotu navečer 14. prosince svědkem již 6. ročníku tradičního vánočního koncertu „Nesem vám noviny aneb Děti dětem“, který připravili současní i bývalí žáci pačejovské školy pod vedením pana učitele Tomáše Cihláře. Výtěžek z dobrovolného vstupného letos putoval na dětské Hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde poslouží k nákupu „veselého oblečení“ pro zdravotnický personál. Vybrané modely prezentovali divákům v minimódní přehlídce v závěru dvouhodinového pořadu žáci 8. a 9. ročníku. Vedoucí lékař hematologického oddělení MUDR. Tomáš Votava posléze převzal od účastníků koncertu šek ve výši 7.000 Kč a od pačejovského automotoklubu šek v hodnotě 4.000 Kč. Navíc si z Pačejova odvezl i zmíněnou kolekci „veselého oblečení“, na kterou přispěli různí místní i „přespolní“  sponzoři. Tradičním hostem koncertu byla i paní poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miloslava Rutová. Celý večer se nesl v nádherné atmosféře a pěvecké výkony  ocenili nejen diváci, ale i starosta obce Ing. Jan Vavřička, který aktérům koncertu poděkoval a předal veliký šestikilový dort. Dík patří i všem, kteří tuto krásnou akci a její ideu dokázali podpořit.

Mgr. Tomáš Cihlář, učitel ZŠ Pačejov

 

Přehlídka veselého oblečení pro zdravotnický personál dětského Hematoonkologického oddělení

Zdroj fotografií: Mgr. Tomáš Cihlář, ZŠ Pačejov