VELKÁ SRDCE DOBROVOLNÍKŮ

Projekt realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR nazvaný Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti probíhá pilotně právě ve FN Plzeň.  Dobrovolnická činnost má však ve Fakultní nemocnici Plzeň 15 letou tradici. Dobrovolníci  pomáhají nezištně rozdávat úsměv, provázet vlídným slovem, rozptýlit a třeba i zaujmout v nelehkých chvílích, které tráví dospělí i děti na nemocničním lůžku. V úterý 17. prosince, v překrásné předvánoční atmosféře,  proběhlo tradiční setkání s dobrovolníky, včetně zástupců a vedení dobrovolnických organizací DoRA, TOTEM a IFMSA CZ Plzeň. Dobrovolníci strávili jen u dětských pacientů ve FN Plzeň krásných 175 dobrovolnických hodin, v celé nemocnici to pak bylo více než 900 hodin za kalendářní rok 2019.   Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. dodává: „Nezištná pomoc, věnovaná bezplatně potřebným a trpícím je největším dárkem, který si mohou lidé dát. Skláním se nad trpělivostí a vlídností dobrovolníků a věřím, že jich bude i nadále v našich řadách přibývat, naši pacienti malý i velcí je potřebují a s radostí vyhlížejí.“

Naši milí dobrovolníci, moc vám děkujeme!

DoRA – Dobrovolnická Regionální Agentura, tento spolek se zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě.

TOTEM – Mezigenerační a dobrovolnické centrum, jeho posláním je propagace a šíření myšlenky dobrovolné pomoci a rozvoj dobrovolnictví v plzeňském regionu.

 

IFMSA CZ - je mezinárodní federace asociací studentů Lékařských fakult UK zaměřená především na zvýšení informovanosti široké veřejnosti v oblastech prevence nemocí a zdravého životního stylu.