VÁNOCE VE FN PLZEŇ

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří nadělili dárky pro fakultní nemocnici. Velké díky a uznání patří všem, kteří investovali finanční částky, svůj čas a hlavně si vzpomněli, že existují děti i senioři, kteří nemají to štěstí trávit Vánoce doma s rodinami.

Velmi si vážíme skvělé spolupráce s Hitrádiem FM Plus, kteří nás podpořili sbírkou pro seniorské pacienty FN Plzeň.

Moc a moc děkujeme všem Ježíškům.

 

Krásné a klidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2020!

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová v záplavě dárků.

 

Dárky pro Otorhinolaryngologickou kliniku

 

Dárky pro Urologickou kliniku

 

Dárky pro Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny

 

 

 

Dárky pro Dětskou kliniku

Dárky pro Chirurgickou kliniku

 

Dárky pro Neonatologické oddělení

 

Dárky pro Kliniku ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

 

Dárky pro Neurologickou kliniku

 

Dárky pro Neurochirurgickou kliniku

 

Dárky Oční kliniku

 

Dárky pro Psychiatrickou kliniku

 

Dárky pro Stomatologickou kliniku

 

Předání dárků zástupci Hitrádia FM Plus od jejich posluchačů.