14.1. CHAT – NEDOSTATEK VITAMÍNU D A JEHO DŮSLEDKY

Otázky týkající se tématu Nedostatek vitamínu D a jeho důsledky mohou zájemci posílat do online poradny FN Plzeň na www.fnplzen.cz (CHAT) v úterý 14. ledna 2020, tzv. Zdravé úterý, od 10:00 hod., primář Oddělení imunochemické diagnostiky prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. bude odpovídat v naší poradně (CHAT) od 13:00  - 15:00 hod.