Poděkování ředitele FN Plzeň čtyřiceti osobnostem

Slavnostní setkání ředitele s vybranými zaměstnanci se uskutečnilo u příležitosti končícího roku 2019 a současně jako poslední vzpomínka na 40. výročí počátku výstavby FN Lochotín. Celkem 40 skleniček se symbolem 40. výročí FN Lochotín 10. prosince 2019  převzalo 40 pracovníků nominovaných jednotlivými klinikami, odděleními a dalšími útvary nemocnice. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. uvítal hosty slovy: „Rád bych poděkoval patriotům naší nemocnice, těm, kteří jsou nám stále věrni, a kteří pomáhají  posouvat naší nemocnici dál. Těm, kteří dbají o to, aby značka FN Plzeň byla symbolem kvality a místem, na které jsou  jeho zaměstnanci pyšni. Velmi si vážím toho, že mohu být, společně s vámi, součástí tak úspěšné nemocnice, jako je ta naše.  Děkuji vám.“

 

Ocenění pana ředitele získaly následující osobnosti:

·        Ondřej Bicek, vedoucí úseku elektroúdržby, ve FN od roku 1995              

·        MUDr. Vlastimil Bursa, lékař Oddělení plastické chirurgie, ve FN od roku 1973

·        Mgr. Markéta Cihlářová, vrchní sestra Chirurgického oddělení, ve FN od roku 1990

·        Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., zastupující přednosta  Kliniky zobrazovacích metod, ve FN od roku 1994

·        Bc. Kateřina Grohmannová, DiS, dětská sestra na Neonatologickém oddělení JIRP, ve FN od roku 2000

·        MUDr. Karel Havránek, lékař Onkologické a radioterapeutické kliniky, ve FN od roku 1977

·        Ing. Jana Heidenreichová, vedoucí Oddělení vývoje a správy aplikací informačních systémů, ve FN od roku 2001

·        Radek Holzman, šéfkuchař kuchyně Lochotín, ve FN od roku 2006

·        Mgr. Bc. Světluše Chabrová, manažerka pro vzdělávání, ve FN od roku 1978                   

·        MUDr. Milan Choc, CSc., lékař Neurochirurgické kliniky, ve FN od roku 1973

·        MUDr. Václav Jankových, lékař Interního oddělení, ve FN od roku 1969

·        Mgr. Jana Jánská, vrchní sestra Otorhinolaryngologické kliniky, ve FN od roku     1986

·        doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., náměstek pro léčebně preventivní péči a bývalý přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, ve FN od roku 1983                      

·        Bc. Jana Kocourová, vedoucí Oddělení materiálně technického zásobování Lochotín, ve FN od roku 1987           

·        doc. MUDr. Helena Kvapilová, lékařka Ústavu soudního lékařství, ve FN od roku 1965   

·        MUDr. Jan Lejčko, vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, ve FN od roku 1981

·        doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., vedoucí lékař laboratorního úseku Hematologicko – onkologického oddělení, ve FN od roku 1996

·        MUDr. Martin Matas, vedoucí lékař JIRP Neonatologického oddělení, ve FN od roku 1996

·        Mgr. Nina Müllerová, manažerka centra řízení kvality, ve FN v letech 1974 – 2006 a 2010 – 2019

·        MUDr. Ivan Novák, vedoucí lékař MJIP I. interní kliniky, ve FN od roku 1979

·        JUDr. Jaroslava Nováková, vedoucí zaměstnaneckého odboru, ve FN od roku 1982

·        Ing. Věra Petrová, vedoucí toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství, ve FN od roku 1985

·        MUDr. Jiří Poborský, lékař Otorhinolaryngologické kliniky a lékař národního onkologického registru, ve FN od roku 1970      

·        MUDr. Josef Rosenberg, vedoucí lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Bory, ve FN od roku 1998

·        doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO, lékařka a bývalá přednostka Oční kliniky, ve FN od roku 1978

·        MUDr. Eva Sládková, vedoucí lékařka Dětské kliniky oddělení kojenců a batolat, ve FN od roku 1994

·        Mgr. Bc. Marie Šedivá, vrchní sestra Gynekologicko – porodnické kliniky, ve FN od roku 1995

·        Mgr. Hana Šimandlová, vrchní sestra Chirurgické kliniky, ve FN od roku 1988

·        Bohumila Šimanová, všeobecná sestra Oční kliniky, ve FN od roku 1994

·        MUDr. Jitka Šlechtová, lékařka Ústavu klinické biochemie a hematologie a Útvaru náměstka pro léčebně preventivní péči, ve FN v letech 1984 – 1992 a 1996 - 2019

·        Bc. Milan Topinka, MBA, technicko – provozní náměstek, ve FN od roku 2002                

·        Miroslava Valentová, staniční sestra Neurochirurgické kliniky, ve FN od roku 1975

·        Mgr. Ivana Vanžurová, vedoucí úseku Oddělení personální práce a mezd, ve FN od roku 1993              

·        Bc. Lenka Vlasáková, staniční sestra Oddělení klinické farmakologie, ve FN od roku 1995

·        Bc. Ivana Vohrnová, vrchní sestra operačních sálů Lochotín, ve FN od roku 1983            

·        Mgr. Eva Weinfurterová, vedoucí zdravotně sociální pracovnice, ve FN od roku 1974

·        Ing. Bc. Viktor Wendler, MBA, ekonomický náměstek, ve FN od roku 2004                      

·        Bc. Ivana Witová, vrchní sestra 2. interní kliniky, ve FN v letech 1978 – 1992 a 1995 – 2019

·        doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA, vedoucí lékař artroskopického centra na Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ve FN od roku 2003     

·        Ing. Jana Ženková, vedoucí odborný pracovník v laboratorních metodách Ústavu klinické biochemie a hematologie, ve FN od roku 1976

 

 slavnostní setkání ředitele s vybranými zaměstnanci

 

 ředitel FN Plzeň Václav Šimánek

 

 

sklenička se symbolem 40. výročí FN Lochotín