DOPORUČENÍ EPIDEMIOLOGA FN PLZEŇ

V rámci šířícího se  onemocnění koronavirem v Číně  doporučujeme našim zaměstnancům a pacientům následující postupy i přes to, že pravděpodobnost importu zmíněného onemocnění do ČR není v současnosti nikterak vysoká:

·             

nový virus se šíří pravděpodobně respirační cestou – obdobně jako virus chřipky, opatření k zabránění jeho šíření jsou obdobná jako je tomu u chřipky

·             onemocnění koronavirem může mít obdobné příznaky jako chřipka: bolest hlavy a kloubů, zvracení, malátnost, kašel, třesavka – později mohou mít zhoršující se  průběh

·              

pokud pacient má výše uvedené příznaky a navštívil destinaci, která byla Světovou zdravotnickou organizací  definována jako oblast riziková, žádáme o jeho zavolání na Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny na tel. 37 740 2264 a informování o této skutečnosti. Odborníci infekční kliniky telefonicky domluví další potřební kroky k léčbě.

·               

žádáme zaměstnance FN Plzeň, aby v případě zmíněných obtíží u pacientů odebírali i cestovní anamnézu. V případě, že  zjistí skutečnost, že pacient pobýval v rizikové oblasti, oznámili tuto skutečnost  pohotovostnímu lékaři infekční kliniky na tel. 37 740 2264, ústavnímu epidemiologovi na  tel. 37 740 2258, 37 740 2323 a v mimopracovní době sloužícímu administrátorovi na  tel. 37 740 1111

 Více informací na:

 http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_4107_1.html

 

 

MUDr.  Jaroslav Jirouš

vedoucí lékař epidemiologického oddělení