DAR PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

 

Společnost LINTECH, firma zabývající se laserovou technologií a sídlící v Domažlicích, předala 9.ledna  prostřednictvím svých zástupců na Onkologické a radioterapeutické klinice dar ve výši 15 000 korun. Ředitel společnosti Karel Kubr dodává: „Musíme si vážit svého zdraví, je to to nejcennější, co máme. I já jsem měl v rodině zdravotní problémy a uvědomil jsem si, jak  je důležité mít rodinné zázemí a jistotu kvalitního zdravotnického zařízení. Naše firma se rozhodla finančně podpořit onkologii ve Fakultní nemocnici v Plzni. Je to špičkové zařízení, jediné svého druhu na jihozápadě Čech a zdejší odborníci odvádějí obrovský kus práce.“

FN Plzeň firmě LINTECH za její dar velmi děkuje, peníze budou určeny pro onkologické pacienty na jejich ergoterapii.

Na fotografii zleva : Michaela Polívková z f.Lintech, primářka Onkologické a radioterapeutické kliniky MUDr. Marie Votavová a ředitel  f.Lintech Karel Kubr