Studuj Zdrávku

V úterý 4. února 2020 pokračovala roadshow v rámci kampaně Ministerstva zdravotnictví Studuj zdrávku, tentokrát v Plzni. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s týmem odborníků z Fakultní Nemocnice Plzeň besedoval s žáky osmých a devátých tříd na Benešově Základní škole a následně na Základní škole Martina Luthera. Roadshow dále pokračovala v OC Plzeň Plaza, kde v interaktivní zóně Studuj zdrávku probíhal program zaměřený na nelékařské zdravotnické obory.

Ministr zdravotnictví debatoval s žáky o možnostech uplatnění ve zdravotnictví a zdůraznil, že práce v tomto oboru je výzvou i celoživotním posláním. „Chceme získat nové mladé lidi do zdravotnictví a chceme je motivovat, aby v tomto oboru pracovali. Proto jsme rozjeli kampaň Studuj zdrávku, která je zaměřena právě na žáky osmých a devátých tříd. Snažíme se jim vysvětlit, co práce ve zdravotnictví obnáší, jaké obory mohou studovat, a předat jim tak co nejvíce informací. Vysvětlujeme jim, že práce ve zdravotnictví je prestižní a že jde o profesi, se kterou vždy najdou uplatnění. Ačkoliv je psychicky a fyzicky náročná, jejím středobodem je člověk a motivace pomáhat druhým,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

Ministra v diskuzi doplnili také odborníci z Fakultní nemocnice Plzeň. Ředitel nemocnice Václav Šimánek obohatil besedu o zkušenosti z praxe. Mluvil například o tom, jaká je zodpovědnost nelékařských zdravotnických povolání, ale vyzdvihl například i téma robotizace ve zdravotnictví. „Všeobecné sestry jsou ruce a oči lékaře. Dnes už mohou dělat samostatně řadu výkonů právě bez přítomnosti lékaře. Už dávno neplatí, že sestry podávají pouze léky a odebírají krev,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Jednotlivé nelékařské profese představila manažerka pro vzdělávání Světluše Chabrová: „Pokud se žáci základní školy rozhodnou, že zkusí práci ve zdravotnictví, je začátek na střední zdravotnické škole ideálním řešením. Ta studentům umožní základní orientaci ve zdravotnické či sociální oblasti, nabídne mnoho hodin praktické výuky v nemocnici a připraví je na výkon vybrané profese v mnoha oborech.“

Do besedy se zapojila také vrchní sestra Dětské kliniky FN Plzeň Romana Sedláčková, která popsala, jak vypadá její pracovní den: „Povolání sestry je opravdu posláním a většina sester dělá svoji práci opravdu srdcem. Sestry pracují na směny, často v noci nebo o víkendech, ale všechny pomyslné mínusy vynahradí poděkování či úsměv od pacienta, přátelský kolektiv a zajímavá a odborná každodenní činnost.“

Roadshow následně pokračovala v zóně Studuj zdrávku v obchodním centru Plzeň Plaza, kde byl pro zájemce připraven interaktivní program. Žáci měli možnost zažít operaci ve virtuální realitě na simulovaném operačním sále nebo vyplnit vědomostní test a získat tak malou odměnu. V zóně Studuj zdrávku se mohli také setkat s ministrem zdravotnictví a dalšími odborníky z FN Plzeň a debatovat s nimi o čemkoliv, co je na studiu či práci ve zdravotnictví zajímá.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Beseda na ZŠ Benešova

Beseda na ZŠ Benešova

Beseda na ZŠ Benešova

 

Beseda na ZŠ Martina Luthera

Beseda na ZŠ Martina Luthera

Beseda na ZŠ Martina Luthera

  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

 

Na fotografii zleva: vrchní sestra Dětské kliniky FN Plzeň Romana Sedláčková, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a manažerka pro vzdělávání Světluše Chabrová

 

Přední strana dotazníku pro návštěvníky interaktivní zóny OC Plzeň Plaza

Zadní strana dotazníku pro návštěvníky interaktivní zóny OC Plzeň Plaza

 

Odbornice návštěvníky seznámily s možností studia zdravotnických nelékařských oborů a jejich uplatnění ve zdravotnictví

 

Návštěvníci akce Studuj Zdrávku si vyzkoušeli jedinečnou virtuální operaci

Návštěvníci akce Studuj Zdrávku si vyzkoušeli jedinečnou virtuální operaci

 

Odbornice návštěvníky seznámily s možností studia zdravotnických nelékařských oborů a jejich uplatnění ve zdravotnictví

 

Na fotografii zleva: ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, manažerka pro vzdělávání Světluše Chabrová, vrchní sestra Dětské kliniky FN Plzeň Romana Sedláčková a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek

 

Na fotografii zleva: manažerka pro vzdělávání Světluše Chabrová, poslankyně Parlamentu ČR Ilona Mauritzová, vrchní sestra Dětské kliniky FN Plzeň Romana Sedláčková a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek