EPIDEMIOLOG FN PLZEŇ INFORMUJE

V rámci šířícího se  onemocnění koronavirem FN Plzeň aktivně spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a dbá pokynů svého zřizovatele Ministerstva zdravotnictví. V rámci nemocnice jsou vydané postupy, které musí všichni zaměstnanci dodržovat, a veřejnost informujeme pomocí webových stránek.

  • Nový virus se šíří respirační cestou, stejně jako virus chřipky, opatření k zabránění jeho šíření jsou obdobná jako je tomu u chřipky.
  • Onemocnění koronavirem může mít podobné  příznaky jako chřipka: bolest hlavy a kloubů, horečka, zvracení, malátnost, kašel, dechové obtíže, třesavka – později mohou mít zhoršující se  průběh.
  • Pokud má pacient výše uvedené příznaky a navštívil destinaci, která byla Světovou zdravotnickou organizací  definována jako oblast riziková, žádáme o jeho zavolání na Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny na tel. 377 402 264 a informování o této skutečnosti. Odborníci infekční kliniky telefonicky domluví další potřebné kroky k léčbě.
  • Zaměstnanci FN  Plzeň v  případě zmíněných obtíží u pacientů odebírají i cestovní anamnézu. V případě, že  zjistí skutečnost, že pacient pobýval v rizikové oblasti, oznámí tuto skutečnost  pohotovostnímu lékaři infekční kliniky na tel. 377 402 264 a  ústavnímu epidemiologovi na  tel. 377 402 258, 377 402 323.
  • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny je páteřním pracovištěm  pro provoz nemocnice v prevenci a vlastní realizaci opatření pro zvládnutí onemocnění koronavirem.  Pacient s podezřením na koronavir přichází do čekárny ambulance Isolace, kde si nasadí ústní roušku a k pacientovi přistupuje personál  v ochranných pracovních oděvech. Po odebrání cestovatelské anamnézy a  z klinického vyšetření lékař rozhodne o dalším postupu. Odebrané vzorky klinika odesílá do Národní referenční laboratoře v Praze.
  • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny má připravené pracoviště Isolace s 10 lůžky.
  • Pokud bude u pacienta prokázán pozitivní  test na koronavirus, ve spolupráci se ZZSPK bude  transportován speciálně upraveným vozem do nemocnice Na Bulovce.

 

Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin

na čísle: 724 810 106.

Více informací na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

 

MUDr.  Jaroslav Jirouš

vedoucí lékař epidemiologického oddělení