Informace vedení FN Plzeň ze dne 6.3.2020

Podle nařízení vlády musí všichni občané České republiky, kteří se vrátí od 7.3.2020 z Itálie, bezprostředně telefonicky nebo jiným bezkontaktním způsobem kontaktovat svého lékaře, který jim nařídí karanténu. Při potížích během víkendu volejte tel. č. 112. Nedodržení karantény je trestáno pokutou až 3 miliony Kč.

Podrobnější informace jsou v médiích.

Vedení FN Plzeň