Informace pro pacienty onkologické kliniky

Na základě informací, které máme o průběhu onemocnění COVID-19 z jiných zemí, víme, že někteří onkologičtí pacienti mohou mít zvýšené riziko rozvoje vážných komplikací v případě, že onemocní COVID-19.  Rizikovou skupinou mohou být především osoby starší 65 let, pacienti s dalšími závažnými onemocněními (diabetes mellitus, některá plicní a srdeční onemocnění), ale i pacienti podstupující náročné operační výkony a protinádorovou léčbu, pokud by v jejím průběhu vznikaly nežádoucí účinky těžkého stupně 3 a 4, a to zejména na bílých krvinkách nebo sliznicích.

Potenciálně všichni onkologičtí pacienti léčení chemoterapií nebo protinádorovou léčbou, která významně ovlivňuje  obranyschopnost našeho těla, mohou být ve zvýšeném riziku COVID-19. To  může mít větší dopad na jejich zdravotní stav, než riziko z odložení nebo změny onkologické léčby.

Vzhledem k nutnosti dodržovat  zvýšený hygienický režim v rámci stavu nouze při epidemii  koronaviru,  a to jak na   Onkologické a radioterapeutické klinice, tak v  centrálním ředění cytostatik, snížila se významně   kapacita pracoviště  pro podávání protinádorové léčby. Lékaři se snaží,  aby změny v léčbě  byly co nejmenší, ovšem je nutno s nimi  u všech nemocných počítat. Může však dojít k:

  • přerušení paliativní protinádorové léčby nebo prodloužení intervalů její aplikace, a to zejména v případech, kdy je onemocnění dlouhodobě stabilizované
  • prodloužení intervalů aplikace protinádorové léčby nebo snížení dávky či změně jednotlivých protinádorových léčiv, a to zejména v případech, kdy stávající léčba způsobuje závažné nežádoucí účinky
  • případně jiné individualizaci protinádorové léčby, zejména u pacientů s vysokým rizikem rozvoje komplikací onemocnění COVID-19
  • odložení pravidelné kontroly, včetně laboratorních a jiných vyšetření (např. CT, MRI, mamografie, endoskopie) u pacientů sledovaných po již ukončené onkologické léčbě

Lékaři  Onkologické a radioterapeutické kliniky zvou individuálně nemocné dle  výše uvedených charakteristik  a žádají  pacienty, aby přicházeli přesně na stanovený čas.

Děkujeme za  pochopení.

 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky

FN Plzeň