FN Plzeň uzavírá některé vchody

Z důvodu  zabránění šíření onemocnění COVID-19 na vstupu do zdravotnického zařízení  zavádíme nový režim vstupu do jednotlivých budov v obou areálech FN Plzeň. Jelikož nemocnice má velké množství vchodů, vyčlenili jsme 2 hlavní přístupy do nemocnice  - pavilon 22  - FN Plzeň Bory a vchod C -  FN Plzeň Lochotín. Zde bude probíhat třídění pacientů  celých 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Změny:

 

FN Lochotín

·         Vchod F - 6:00 - 18:00 hod. třídění, 18:00  -  6:00 hod. vchod uzavřen, pomocný personál nasměruje pacienta na potřebné pracoviště.

·         Onkologická a radioterapeutická klinika - samostatný vchod, otevřený 7:00-19:00 hod., po této hodině vstup umožněn na zazvonění. Každý příchozí se hlásí na recepci

·         Gynekologicko-porodnická klinika - vstup na pracoviště přes ambulantní trakt (vchod R).

·         Uzavřené vchody – A, B, D, E, I, K, N, P

 

FN Bory

·         Pavilon 10  - nová ambulance Infekční kliniky - tato ambulance není určena pro pacienty s podezřením na  onemocnění Covid-19,  přijímá  pacienty s jiným infekčním onemocněním. Pacient vstupuje na základě zazvonění v pracovní dny 8:00 - 15:30 hod.

V pracovní dny  od 15:30 – 8:00,  sobota a neděle  bude v provozu tato ambulance na Infekční klinice na odd. lůžka A - horní vchod do pavilonu Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny.

·         Pavilon  54 (Interní pavilon) -  v pracovní dny  05:00 – 15:00 vchod otevřen, 15:00 - 05:00 hod. a v SO-NE  celý den je tento vstup uzavřený, pacient vstoupí na základě zazvonění.

·         Pavilon 59 (Chirurgický pavilon) -  třídění pacientů probíhá na vstupu do ambulancí, pacient vstupuje na základě zazvonění.

·         Uzavřené pavilony – 3, 7, 21, 61

 

Prosíme veřejnost, aby respektovala všechna opatření, která jsou zaváděna v celé FN Plzeň. Jedině společnou zodpovědností napomůžeme zmírnění následků koronavirové pandemie.