NOVÉ VYDÁNÍ ČASOPISU FN

Vyšlo druhé číslo časopisu FAKULTNÍ NEMOCNICE a je plné novinek ze života nemocnice. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. popisuje opatření v nemocnici v souvislosti s nákazou koronavirem. Na Hematologicko-onkologickém oddělení vznikají nové biologické léky. Máme nové pomůcky, které pomáhají maminkám při porodu. Mnoho dalších zajímavostí a aktualit se dozvíte v časopise FN, který je zdarma k dostání ve všech čekárnách ambulancí a lékárnách  FN Plzeň. V elektronické podobě si jej můžete přečíst na našich internetových stránkách https://www.fnplzen.cz/casopis