POŠTA FAKULTNÍ NEMOCNICE PRO VŠECHNY HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY

Pošta fakultní nemocnice nově umožňuje přebírání balíčků od rodinných příslušníků a osob blízkých všem hospitalizovaným pacientům lůžkových oddělení. Tato služba je pro pacienty v období nouzového stavu – předávání balíčků na sběrných místech v provozu každý pracovní den od 13:00 do 15:00 hod. a je zřízena na dobu určitou. Za obsah balíčku nenese FN Plzeň žádnou zodpovědnost.

 

Pokud bude veřejnost posílat pacientovi cennost jako mobil, naslouchadlo apod. vyplní nově formulář k cennostem.

 

Sběrné místo FN Lochotín – stan se sběrnými boxy je v prostranství před vchodem F, určeno pro pacienty, kteří jsou hospitalizovaní v lochotínském areálu fakultní nemocnice.

 

Sběrné místo FN Bory – stan se sběrnými boxy je na ploše v blízkosti pavilonu 3, určeno pro pacienty , kteří jsou hospitalizovaní v borském areálu fakultní nemocnice.

 

Podmínky převzetí:

Balíček bude označen: jménem pacienta s přesným označením oddělení či kliniky.

Zabalený v igelitovém pytli tak, aby mohl být očištěn desinfekcí.

Odesílatel telefonicky informuje pacienta  o připravené zásilce.

 

Obsahem  balíčků  budou jen věci osobní potřeby,  nesmí obsahovat potraviny a nápoje.