Nové technologie pro pandemické období

V současnosti nakupuje fakultní nemocnice speciální technologie pro diagnostiku a péči o pacienty s infekcí  Covid-19. Jedná se o ultramobilní sonografy, dezinfektory jícnových sond, room sanitizer či reverzní osmózy. Velké díky patří firmám, sdružením i dárcům, kteří spolufinancovali nákup plicního ventilátoru, velmi si této finanční pomoci v době pandemie vážíme. Veškerou komunikaci s dárci zajišťuje Oddělení pro komunikaci s veřejností, tel. číslo: 377 402 202,  377 402 766 nebo Email: fnplzen@fnplzen.cz

Děkujeme všem, kteří napomáhají k zakoupení důležitých speciálních technologií různými finančními částkami.

 

Vaše FN Plzeň

 

Ultramobilní sonograf 

 

Jednotky intenzivní péče se starají o pacienty s nejtěžšími průběhy infekce COVID-19. Tyto nemocné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a infekčnosti nelze převážet ke specializovaným vyšetřením mimo JIP, ale je potřeba vyšetření provádět přímo na lůžku. Často u těchto nemocných dochází k orgánovému selhávání, které je nutné podrobně monitorovat mimo jiné i zobrazovacími metodami, které v provozu COVID-JIP zastupuje kvalitní vysoce mobilní sonografický přístroj, který významně napomáhá ve volbě optimálního léčebné ho postupu. Současně tento přístroj umožňuje echokardiografické vyšetření, které poskytuje řadu nenahraditelných informací o stavu a funkci srdce, napomáhající ve zvolení optimální tekutinové léčebné strategie. Ultramobilní provedení sonografu skládajícího se ze sonografické sondy a tabletu umožňuje i snazší dezinfekci a dekontaminaci, čímž snižuje riziko přenosu infekce na ošetřující personál, přesto však poskytuje dostatečně kvalitní zobrazení k výše uvedeným vyšetřením.

 

 

Dezinfektor jícnových sond

Zařízení umožňující rychlou a kvalitní desinfekci speciální ultrazvukové sondy pro vyšetření srdce - jícnová echokardiografie, kdy je použita technologie desinfekce na principu UV-C záření plně nahrazující high level dezinfekci ultrazvukových sond prováděnou chemickými prostředky.

 

Room sanitizer

Zařízení pro rychlou a kvalitní desinfekci prostor pomocí UV-C záření. Zařízení umožní v krátké době pomocí UV-C záření zničit viry a bakterie ve vzduchu a především na površích  nábytku, zařízení a předmětů v místnosti.

 

Reverzní osmóza

Přístroj sloužící k úpravě vody z vodovodního řadu pro provádění hemodialyzačních technik u lůžka pacienta na běžných ZOK, kdy při hemodialýze dochází  k mimotělní očistě krve od toxických látek (u pacientů s poruchou funkce ledvin). Voda pro potřeby provádění hemodialýzy musí být velmi čistá, reverzní osmoza ji přefiltruje, změkčí a zbaví většiny látek prostřednictvím osmotické membrány a tím se získává vysoce čistá H2O.