Od 20.4. může být otec u porodu

FN Plzeň od 20. dubna 2020 od 12:00 umožní přítomnost otce u porodu, nebo jiné osoby žijící s rodičkou ve společné domácnosti, za těchto podmínek:Přítomná osoba u porodu:

· musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění,

· umožní zaměstnancům Gynekologicko-porodnické kliniky změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor porodnice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k porodu,

· nesmí být v karanténě,

· musí mít celou dobu pobytu v budově Gynekologicko-porodnické kliniky roušku, ochranný jednorázový oděv a bude dodržovat nastavená hygienická pravidla,

 

· 1 hodinu po porodu (čas, kdy přijde dítě na svět) opustí porodní sál.

 

Zodpovědnost za poskytování zdravotní péče má poskytovatel zdravotní péče, tzn. FN Plzeň. V současnosti jsou Gynekologicko-porodnická klinika a Neonatologické oddělení jediným vysoce specializovaným a akreditovaným centrem na západě Čech a v případě nákazy pacientek či zaměstnanců těchto pracovišť by mohlo být výrazně omezeno, či zamezeno, poskytování péče o maminky a jejich miminka. Role Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení je nezastupitelná, poskytují péči pro většinu pacientek a rodiček v krajích na západě Čech.

 

 

Děkujeme za pochopení.