PODĚKOVÁNÍ OD PACIENTŮ NEMOCNÝCH KORONAVIREM

Pracovníkům Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny přišly krásné řádky od manželů z Domažlic. Ti byli hospitalizováni ve FN Plzeň s onemocněním COVID-19 a jak napsali, rovnou si u nás oslavili výročí svatby.

Manželům K. přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho dalších spokojených let ve společném soužití.

 

Z DOPISU:

Vážení,

přijměte od nás upřímné poděkování za vaší obětavou a profesionální práci - péči o nemocné pacienty s COVID-19. Za celou dobu hospitalizace jsme se setkali jen se samými klady od paní uklízečky, sanitářů, sestřiček po lékaře. Za pacienty jste vždy přicházeli s povzbudivým slovem a optimisticky naladěni. Byli jste pro nás "Zlatí Andělé"!

Moc si ceníme vašeho pracovního nasazení a přejeme vám všem vydržte ve zdraví!

Určitě jednou bude lépe.

 

S pozdravem

manželé K., Domažlice

 

PS: Při pobytu v nemocnici jsme 28.03. "oslavili" výročí svatby.