Bílé srdce pro zdravotníky

Symbol „bílé srdce“ je znakem ošetřovatelství, který byl vyhlášen Mezinárodní radou sester ke stému výročí jejího založení v roce 1999. Tento symbol charakterizuje péči, znalosti a lidskost. Tvar srdce vyjadřuje lidskost a skutečnost, že ošetřovatelská péče je ústředním bodem kvality zdravotní péče. Bílá barva spojuje všechny barvy a představuje ošetřovatelství, které akceptuje lidi všech barev pleti.

Blíží se 12. květen, Mezinárodní den sester, který je dnem poděkování a společnost vyjadřuje, že si svých sestřiček váží a podporuje jejich profesní samostatnost.

 

Bílé srdce z ledu vyrobila společnost ICE Factory nejen sestrám, ale všem zdravotníkům ve FN Plzeň, kteří v této výjimečné pandemické době zvládají svou práci, starost o rodinu a zároveň i o své zdraví. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., společně s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Ing. Andreou Mašínovou, Ph.D., DBA, LL.M. a emeritní hlavní sestrou Mgr. Ninou Müllerovou děkují všem zaměstnancům fakultní nemocnice za jejich laskavost, trpělivost a pomoc těm, kteří ji potřebují.

 

 Ledové bílé srdce pro všechny zdravotníky ve FN Plzeň.

 

 

Bílé srdce společně (zleva) s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Andreou Mašínovou, ředitelem FN Plzeň Václavem Šimánkem a emeritní hlavní sestrou Ninou Müllerovou.

 

 

Bílé srdce s vrchní sestrou Dětské kliniky Romanou Sedláčkovou.

 

 

 Bílé srdce společně (zleva) s emeritní hlavní sestrou Ninou Müllerovou a náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Andreou Mašínovou.

 

 

Bílé srdce a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

 

 

Ledové bílé srdce se zástupci společnosti ICE Factory a emeritní sestrou Ninou Müllerovou.