PŘÍSPĚVEK NA PŘÍSTROJ PRO NEMOCNÉ COVID-19

Společnost invelt-elektro s.r.o. předala 100 tisíc korun na podporu nákupu Ultramobilního sonografu pro diagnostiku pacientů fakultní nemocnice. Tento přístroj je zapotřebí pro specializované vyšetření nemocných přímo na lůžku na jednotce intenzivní péče. U těchto pacientů dochází často k orgánovému selhávání, které je nutné podrobně monitorovat mimo jiné i tímto kvalitním a vysoce mobilním sonografickým přístrojem.

 

Firma invelt-elektro s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti energetiky. Od návrhu řešení, přes jeho realizaci, výrobu, zkoušky a uvedení do provozu, až po provozování a jeho servisní zabezpečení.

 

 

FN Plzeň velmi děkuje za štědrý dar.