Informace o vyšetření COVID-19 pro přeshraniční pracovníky

Podle Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 se ruší zákaz překročení státní hranice (mimo jiné) pro přeshraniční pracovníky za dodržení určitých podmínek. Jednou z podmínek je předložení Lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady: Nová cena tohoto testu, platná od 15.5.2020, je 1 756 Kč. Původní cena 2 890 Kč je zrušena.

 Podmínky pro zájemce o vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň:

  •  Zájemce se k vyšetření objedná formou online formuláře – ZDE. Poté se objedná na konkrétní termín. Objednací čas je určen pouze pro jednoho zájemce. V případě nutnosti je vždy možné individuální objednání na tel. čísle 607 016 344, 377 402 266.
  • Zájemce se v objednaný čas dostaví do přijímací kanceláře na pav.22.

  • Zájemce musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.

  • Při administrativním úkonu (vložení dat do informačního systému FN) v přijímací kanceláři pav. 22 dodržuje bezpečnou vzdálenost.

  • Zájemce podepíše žádost o zaslání lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 

  • Zájemce si zkontroluje zadané osobní údaje.

  • Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Cena testu je 1756 Kč. Platba pouze kartou!

  • S obdrženým dokladem o zaplacení odchází na odběrové místo, kde se podrobí odběru na požadované vyšetření.
  • Lékařské potvrzení o výsledku testu je zasláno elektronicky na email uvedený ve vyplněné žádosti nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě do 48 hodin po odběru.

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodit prodloužit.