Informace pro pacienty FN Plzeň před přijetím k plánovanému operačnímu výkonu v době koronavirové pandemie

Přijetí pacienta k plánované hospitalizaci do naší nemocnice je podmíněno negativitou PCR testu na COVID-19. Odběrová místa jsou otevřena od 4.5.2020.

Podle pokynů ošetřujícího lékaře proto absolvujete odběr k tomuto vyšetření:

  • FN Plzeň - Bory (pondělí až neděle 6:00 – 10:00 hodin)

Klinika Infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň – Bory, pavilon č. 2.

Ambulance je viditelně označena „Předoperační vyšetření COVID-19

Kontakt: 377 402 266

 

  • FN Plzeň - Lochotín (pondělí až pátek 6:00 – 9:00 hodin)

Klinika pracovního lékařství FN Plzeň – Lochotín, Odběrová místnost, vchod F. 8. patro

Odběrová místnost je viditelně označena „Předoperační vyšetření COVID-19

Kontakt: 377 402 266

 

Do nástupu k plánované hospitalizaci než pacient obdrží výsledek (může to být výjimečně až 2 - 3 dny), by měl dodržovat zásady domácí karantény.

Pro pacienta je důležité dodržovat následující pokyny:

Zůstaňte doma. Nechoďte na veřejná místa, nepoužívejte hromadnou dopravu. O nákupy a třeba i vyzvednutí léků požádejte třetí osobu.

Izolujte se od ostatních osob v domácnosti. Zůstávejte (pokud možno) v samostatné místnosti pokud možno větratelné, zavírejte dveře. Koupelnu využívejte jako poslední. Ústní roušku noste i doma v přítomnosti ostatních osob.

S ústní rouškou správně manipulujte. Rouška musí dobře lnout a chránit nos i ústa. Nedotýkejte se přední strany roušky, uchopte ji vždy za tkalouny či gumičky. Jednorázové po použití (ochrana je časově limitovaná a pohybuje se řádově v hodinách) vyhoďte do koše v igelitovém sáčku, látkové vyperte nad 60 oC a vyžehlete (ochrana je vázaná na provlhnutí a znečištění).

Vyhněte se sdílení společných domácích potřeb. Mějte vlastní ručník i utěrku na nádobí, skleničky, šálky a jiné předměty.

Dodržujte zásady zvýšené osobní hygieny. Myjte si ruce častěji, nedotýkejte se očí, nosu, úst. Používejte jednorázové kapesníky, použité ihned odhoďte do koše.

Nezvěte si domů návštěvy. Ke komunikaci používejte telefon, e-mail, apod.

I ostatní členové domácnosti musí dbát zvýšené opatrnosti, zvláště při příchodu. „Špinavou“ zónu si zařiďte ihned při vchodu (přezují, převlečení, příp. dezinfekce běžných osobních věcí – mobil, hodinky, brýle apod.). I ostatní členové domácnosti ve Vaší přítomnosti musí nosit roušku.

Případné změny zdravotního stavu ihned konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Děkujeme za porozumění.

Testy na COVID-19 mohou být provedeny v rámci předoperačního vyšetření i mimo FN Plzeň a být součástí výsledků, které si pacient přináší s sebou. Nesmí ale být starší než 3 dny a realizované ve spolupráci s praktickým lékařem pacienta.

 

Věříme, že předoperační doba strávená ve Vaší domácnosti proběhne bezproblémově a my budeme moci Vám poskytnout tu nejlepší zdravotní péči.

 

Děkujeme za pochopení.