Poděkovali a popřáli sestrám …

Významné osobnosti v rámci NURSING NOW popřály našim sestrám a přidaly slova uznání za jejich práci. Tato celosvětová kampaň vyzdvihuje význam sester v systému zdravotní péče a zviditelňuje ošetřovatelství a jeho rozvoj.

 

Projekt NURSING NOW je celosvětová kampaň určená k pozdvižení statutu ošetřovatelství a zviditelnění významu sester v systému zdravotní péče. Tento projekt probíhá pod hlavičkou Mezinárodní asociace sester a Světové zdravotnické organizace. Vrcholí 12. května 2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství, která svými myšlenkami ovlivnila vzdělávání sester a rozvoj ošetřovatelské péče. Patronkou celé kampaně Nursing now je její královská výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která vyjádřila touto formou poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Více na https://www.fnplzen.cz/node/5678