Třetí číslo časopisu FAKULTNÍ NEMOCNICE roku 2020

Nové vydání časopisu FAKULTNÍ NEMOCNICE je převážně věnováno nejčastější zdravotnické profesi – našim sestrám. Přinášíme  průřez historie  ošetřovatelství, včetně krásných dobových fotografií a zajímavosti ze současné ošetřovatelské oblasti. Samozřejmě nechybí informace z pandemického období a velký prostor  jsme věnovali pro poděkování  dobrým lidem, kteří pomohli  naší nemocnici překonat koronavirové období.

Mnoho dalších novinek se dočtete v časopise FN, který je zdarma k dostání ve všech čekárnách ambulancí a lékárnách  FN Plzeň. V elektronické podobě si jej můžete přečíst na našich internetových stránkách https://www.fnplzen.cz/casopis