Výstava V hlavní roli SESTRA FN Plzeň

U příležitosti Roku sestry, kdy si připomínáme 200 let od narození Florence Nightingalové,  zakladatelky moderního ošetřovatelství, FN Plzeň připravila pro své zaměstnance a širokou  veřejnost unikátní výstavu s názvem V hlavní roli Sestra FN Plzeň. Devět oboustranných panelů plných krásných fotografií provází návštěvníky historií ošetřovatelství a představuje  profesi / poslání sestry.  Součástí tohoto projektu je i ojedinělá  výstava historických uniforem sester  a ošetřovatelek,  oblečených na panenkách.  Putovní expozice probíhá v rámci světového projektu Nursing now, jehož cílem je zvýšení povědomí o ošetřovatelské profesi. V těchto dnech je umístěna ve vstupním prostoru jídelny č. 1  FN Plzeň-Lochotín a tvůrci se těší, až  bude v následujících měsících představena  v dalších prostorách nemocnice a na veřejně přístupných místech.

Partnery této výstavy jsou SZŠ a VOŠZ v Plzni a Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni.

 

 

 

 Ukázka panelu putovní výstavy.

 

Unikátní výstava historických uniforem českých sester a ošetřovatelek.

 

 

Ukázky některých uniforem

I sestry Florance Nightingalové při pošetřování v Krymské válce měly stejnokroj. Oděv, který si oblékaly, byl velmi ovlivněn jejím absolvováním dvou kurzů v německé ošetřovatelské škole založené Theodorem Fliednerem. Velmi se podobal oděvu diakonek, které nosily jednoduchý šat vdaných měšťanek, čímž se vyznačovaly vyšší úrovní péče a hlavně vyšší úrovní vzdělání. Jednalo se o tmavé, černé šaty, které si setry při práci částečně chránily bílou zástěrou. Hlavu měly krytou bílým čepcem, který byl nedílnou součástí tehdejšího běžného civilní oděvu.

 

Třetím typem uniformy, kterou nosily české sestry po roce 1920, byla uniforma pro návštěvní službu. Skládala se z šatů šedé barvy, u nichž nesměl chybět bílý límeček, odznak a manžety na dlouhých rukávech. Šaty byly doplněny dlouhou pláštěnkou a čepec byl nahrazen tmavočerveným baretem. Jako svrchní oblečení nosívaly sestry složitý tmavý hubertus.

 

Oděv používaný členy Červeného kříže byl civilní. Své šaty si případně kryly bílou zástěrou, jak tomu bylo u sester Florence Nightingalové, či diakonek. Jednotliví dobrovolníci nosili na paži bílou pásku se znakem organizace. Postupem času se však i tento oděv začal měnit.

 

V 50. letech dochází ke změně ochranného oděvu, někdy zvaného uniforma. Uniforma jako taková zanikla společně se Spolkem diplomovaných sester. Oděv používaný v tomto období se skládal z bledě modrých šatů a naškrobeného bílého límečku, který se připínal na šaty. Součástí byla bílá zástěra a čepec.