Nové psychoterapeutické centrum

U příležitosti Mezinárodního dne dětí  otevírá FN Plzeň1. června 2020 nové Psychoterapeutické centrum pro děti a rodinu. Podrobnosti vysvětluje vedoucí Oddělení klinické psychologie  Mgr. Dana Chmelařová: „K otevření tohoto centra nás vedly potřeby nemocnice, ale zároveň i aktuální situace ve společnosti. V Plzeňském kraji je bohužel kvalitní psychoterapeutická péče pro děti kapacitně nedostupná a navíc se převážně jedná o placenou službu, kterou si rodiče chronicky nemocných dětí nemohou často dovolit. V našem centru bude hrazena pojišťovnou. Vycházíme z bio-psycho-sociálního modelu onemocnění. To znamená, že dobrý psychický stav může významně pozitivně ovlivnit celkový průběh léčby. A  samozřejmě i naopak, nepříznivý psychický stav může somatické potíže významně zhoršovat.“

Nové psychoterapeutické centrum  poskytuje péči dětem, které byly hospitalizovány ve fakultní nemocnici nebo jsou nadále v ambulantní péči odborníků FN.

Zatím není kapacitně dostupné  pro širokou veřejnost. Bylo otevřeno i z toho  důvodu, že odborníci, převážně Dětské kliniky, často nenacházeli další  dostupnou následnou péči pro malé pacienty v rámci dětské psychologie. Ať to bylo z důvodu  traumatu (úraz samotného dítěte nebo člena rodiny) nebo v případě vážně nemocných rodičů či v případě psychosomatických potíží dítěte (pokud stůně tělo, je nemocná psychika). Díky úrazu může dojít i ke zpomalení vývoje, důležité je začít pracovat s dětmi hned, jakmile to poúrazová situace dovolí.

Způsob práce centra  popisuje vedoucí psycholog Dana Chmelařová: „Pečujeme o předškolní děti i mladší školní věk, jsme schopni poskytovat péči od nejútlejšího věku, včetně práce s rodiči, baby therapy či theraplay (terapie hrou). Dle potřeby poskytujeme i individuální či rodinné terapie, konzultace a výchovné poradenství pro rodiče či psychodiagnostiku. Jsme moc rádi, že v dnešní uspěchané a napjaté době můžeme novou službou napomoci dětem prožít radostnější dětství.“

V současnosti  je v České republice  výrazný nedostatek psychologických odborníků. Výhodu zaměstnání  klinických psychologů ve FN Plzeň zdůrazňuje ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „FN Plzeň  je jednou z mála nemocnic, která má akreditované pracoviště pro dětskou klinickou psychologii. Psycholog vystuduje filozofickou fakultu a následně si může vybírat své působení např. v poradnách či ambulancích  v soukromé sféře  a o práci v nemocnicích projeví zájem cca 20 % absolventů. V této profesi jsou velké nároky na předatestační přípravu, která trvá 5 let, a my zájemcům nabízíme výhodnou kvalifikační dohodu, která financuje mnohé kurzy a další vzdělání. Naše přidaná hodnota je v poskytování  supervize individuální i případové a  umožňujeme praxi na všech pracovištích tak, aby mohl být dotyčný psycholog připuštěn k atestaci.“

Psychoterapeutické centrum pro děti a rodinu sídlí v rámci  Oddělení klinické psychologie FN Plzeň Bory, pavilon č. 55, 2. patro (areál bývalé vojenské nemocnice), jeho součástí je specializovaná herna pro terapii hrou (Play Therapy).

 

Možnost objednání: sekretariát Oddělení klinické psychologie: tel: 728 854 370 (PO-PÁ 8:00-15:00 hod.).

 

Kolektiv Oddělení klinické psychologie.

 

Prostory nového psychoterapeutického centra pro děti a rodiče.