NEONATOLOGIE POSOUVÁ HRANICE

Neonatologie je obor intenzivní medicíny zabývající se péčí o nezralé novorozence, novorozence s vrozenými vývojovými vadami a zároveň pečuje i o zdravá donošená miminka. Pokrok v tomto oboru posouvá hranici možné záchrany nedonošeného dítěte stále dál, na jednotkách intenzivní péče je poskytována resuscitační a intenzivní péče s využitím nejmodernějších technologií. Velký důraz je zde kladen na rozvoj vazby matka - dítě využitím systému něžné péče a pozitivních dotyků, vlídného prostředí a zapojením chovacích asistentek. 

Přidejte se k nám a budete součástí skvělého neonatologického kolektivu.