Dva důležité přístroje pro pacienty nemocné koronavirem

Mimořádný a velkorysý dar ve složitých časech pandemie obdržela FN Plzeň od technologické společnosti AIMTEC a.s. Firma věnovala dva Ultramobilní sonografy Philips Lumify L12 – 4, včetně příslušenství, v hodnotě téměř 490 tisíc korun. Tyto přístroje jsou důležité pro diagnostiku a péči o pacienty s nejtěžšími průběhy infekce COVID-19, kteří jsou hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a infekčnosti je nelze převážet ke specializovaným vyšetřením mimo JIP, ale je potřeba vyšetření provádět přímo na lůžku. Tyto vysoce mobilní sonografické přístroje významně napomáhají ve volbě optimálního léčebného postupu. Své uplatnění přístroje samozřejmě naleznou i při poskytování běžné péče (například při zajišťování dlouhodobých cévních přístupů) a přinesou tak zkvalitnění služeb poskytovaných FN Plzeň.

Je velmi milé, že firmy v době pandemie nalézají společné hodnoty a hledají způsoby, jak mohou nemocnici pomoci. Děkujeme společnosti, která zakoupením speciálních technologií přispěla k výrazně lepší péči o pacienty s infekcí Covid-19.

 

Společnost Aimtec a.s. poskytuje specializované IT aplikace pro výrobní a obchodní organizace, vytváří vlastní softwarové nástroje. Přináší špičkovou konzultační expertizu ve výrobě a logistice a unikátní přístup k implementaci vlastních softwarových řešení. 

Práce zdravotníků FN Plzeň s novým ultramobilním sonografem Philips Lumify.

Ultramobilní sonografy jsou důležité pro diagnostiku a péči o pacienty s nejtěžšími průběhy infekce COVID-19, kteří jsou hospitalizováni na jednotce intenzivní péče.