REGULOVANÝ REŽIM NÁVŠTĚV – AKTUALIZACE OD 9.6.2020

Rozšířený regulovaný režim návštěv ve FN Plzeň

• Návštěva proběhne na základě telefonické objednávky u staniční sestry.

• 1 pacient může mít návštěvu 1x denně v max. počtu 2 osob, Neonatologické oddělení – povolena návštěva pouze otce.

• Délka návštěvy je 30 minut.

• Návštěvník je povinen:

- mít krytý obličej ochrannou rouškou

- desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště

- dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem

Služba Fakultní pošta je v celé nemocnici zrušena, balíčky pro pacienty na pracovištích,  kde nejsou ještě povolené návštěvy,  mohou  příbuzní předávat personálu lůžkového oddělení či kliniky po předešlé telefonické domluvě.

Na Geriatrickém oddělení, Interním oddělení LDN a Pobytové sociální péči nejsou povolené návštěvy osob mladších 15 let.

 

Návštěvy z bezpečnostních důvodů NEJSOU povolené na:

Areál FN Lochotín:

Dětská klinika - Hematoonkologická lůžková stanice

Chirurgická klinika – Transplantační pokoj

Neonatologické oddělení – JIP a JIRP

Onkologická a radioterapeutická klinika

Hematoonkologické oddělení

Areál FN Bory:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) – stanice DIP

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

Plicní klinika - JIP