Ženy, nezapomínejte na prevenci

Zveme vás do jednoho z nejmodernějších mamografických center v naší zemi, které  zabezpečí ženám komplexní péči od preventivního vyšetření až po provedení biopsie a předání k následné léčbě (chirurgické či onkologické). Pravidelná preventivní vyšetření jsou nejdůležitějším faktorem pro časný záchyt nádorového onemocnění nebo jeho včasnou léčbu. Dnešní moderní Mamocentrum FN Plzeň otevřela v roce 2018, za tu dobu bylo provedeno 28 000 mamografických vyšetření a 12 000 sonografických vyšetření. Pracoviště je součástí Kliniky zobrazovacích metod a nachází se v lochotínském areálu FN Plzeň ve vchodu B (2. podzemní podlaží).

Vyšetření se provádí na základě žádanky od Vašeho ošetřujícího lékaře a můžete se objednat telefonicky 377 105 710 ve všední dny 7:00 - 12:00 a 12:30 - 14:30 hodin nebo online na https://mamocentrum.fnplzen.cz/cs/node/1731#main-content.

Více informací: http://mamocentrum.fnplzen.cz/

 

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvrací mýty o mamografii https://www.mzcr.cz/dokumenty/narodni-screeningove-centrum-uzis-cr-a-aliance-zen-s-rakovinou-prsu-spolecne-vyv_19353_1.html