Odběrové místo Covid-19 na Infekční klinice

Odběrová buňka v areálu bývalé vojenské nemocnice  ve FN Plzeň - Bory v úterý 16.6.2020 odebere poslední klienty.  

Od 17.6.2020  je odběrovým místem ve FN Plzeň - Bory  Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny.  Provozní doba odběrového místa na klinice je každý den od 7 do 12 hodin. Na toto odběrové místo budou přicházet indikovaní pacienti před operací a hospitalizací, samoplátci a  klienti Krajské hygienické stanice (KHS).

Od 22.6.2020  končí odběrové místo v lochotínském areálu FN Plzeň. Všechny objednávky pojme odběrové místo -  Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň - Bory.

  • Pacienti před operací a hospitalizací:             07:00 – 12:00
  • Samoplátci:                                                       07:00 – 11:00
  • Klienti KHS:                                                      10:00 – 12:00

V případě nutnosti  je vždy možné individuální objednání na tel. čísle 607 016 344, 377 402 266.