RAKOVINA PLIC JE ZÁLUDNÁ NEMOC

Nemoc, která pravidelně každý rok postihne více než 6 tisíc lidí. Úspěch její léčby většinou závisí na tom, v jaké fázi byla objevena. Toto onemocnění je zákeřné a nemocní vůbec netuší, že jsou ohroženi na životě.  FN Plzeň je lídrem v léčbě karcinomu plic, jediné pracoviště pro onemocnění rakoviny plic na jihozápadě Čech.

Jak vypadá léčba a jaké jsou příznaky nemoci, popisuje přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie prof. MUDr. Miloš Pešek CSc. spolu se zástupcem přednosty Chirurgické kliniky doc. MUDr. Josefem Vodičkou, Ph.D.