POVINNOST PRO NÁVŠTĚVNÍKY FN PLZEŇ

Od 4. července 2020 platí pro návštěvy Fakultní nemocnice Plzeň následující pravidla:

 • Návštěvy u pacientů jsou povinny dodržovat přítomnost nejvýše 2 osob u pacienta.
 • Návštěvy jsou dotazovány na příznaky přenosného onemocnění, v pozitivním případě nejsou vpuštěny (nevztahuje se pro návštěvy pacienta v terminálním stádiu onemocnění).
 • Návštěvy probíhají ve vyčleněných prostorách.
 • Po skončení návštěv se provádí dezinfekce ploch, především kontaktů rukou.

 

Pro všechny osoby navštěvující FN Plzeň platí povinnost nosit ochranné pomůcky dýchacích cest s výjimkou:

 • hospitalizovaných pacientů na lůžkových odděleních
 • zaměstnanců pracujících ve vzdálenosti 1,5 m od jiné osoby
 • dětí do věku 2 let
 • lidí s duševní poruchou / poruchou intelektu

 

Nošení ochrany dýchacích cest se týká:

 • zaměstnanců, kteří se pohybují ve veřejných místech FN Plzeň
 • ambulantních pacientů (prostory jsou společné pro lůžkovou i ambulantní část)
 • návštěvníků FN Plzeň

 

Na pracoviště, kde jsou hospitalizovaní pacienti s COVID-19 platí stále zákaz návštěv.

 

MUDr.  Jaroslav Jirouš

vedoucí lékař Epidemiologického oddělení