PŘIJĎTE SI ZAHRÁT GOLF, POMŮŽETE TÍM DĚTEM S OČNÍ VADOU

Zveme Vás na druhý ročník dobročinného golfového turnaje GOLF LIONS MASTERS 2020 - PODANÉ RUCE DĚTSKÝM PACIENTŮM OČNÍ KLINIKY FN PLZEŇ A LVÍMU OČKU. Charitativní akci pořádá Lions Club Plzeň Ladies v neděli 20. září 2020 od 8 hodin v Resortu Darovanský dvůr.

Pro dospělé i děti je připraven doprovodný program. Vyzkoušíte si golfovou abecedu, máte možnost se účastnit golfového miniturnaje.

Výtěžek turnaje bude určen na nákup  vybavení dětské ambulance Oční kliniky FN Plzeň speciálními vyšetřovacími pomůckami a zároveň podpoří projekt Lví očko, který testuje zrak dětí v mateřských školách. U 15 % dětí je zjištěna oční vada, při včasném odhalení lze až 95 % vad odstranit. Testování zraku v mateřských školách provádí členky LC Plzeň Ladies zdarma, finanční podpora je zaměřena na materiální výdaje a dopravu.

Prvního ročníku turnaje Golf Lions Masters 2019 se zúčastnilo 56 hráčů a z výtěžku byly zakoupeny 3 přístroje pro dětské diabetiky FN Plzeň na celodenní sledování glykémie, s možností úpravy inzulinových dávek.

 

GARANTI AKCE

Ing. Jana Flanderová - 603 112 273, Email: golf.lions@seznam.cz

Ing. Martina Šmuclerová - 602 707 400

Více informací:www.lionsclub-plzenladies.cz

 

Přihlášky zasílejte do 31. srpna 2020 prostřednictvím webu klubu https://www.lionsclub-plzenladies.cz/golf-2020/ nebo na Email: golf.lions@seznam.cz