SLUŽBY PRO NAŠE PACIENTY

SLUŽBY PRO NAŠE PACIENTY

FN Plzeň nabízí svým klientům služby, které jim zpříjemní pobyt v nemocnici. Téměř sto nadstandardních pokojů nabízí nemocným více soukromí. Nejen pro příznivce tradičních lahůdek, ale i pro vyznavače zdravějšího stravování je   v obou areálech otevřeno několik občerstvovacích bister. Pro návštěvníky lochotínského areálu je k dispozici průvodce pacienta, který je nasměruje nebo zavede na potřebné pracoviště. Pro imobilní pacienty je nabídka zakoupení a donáška novin a časopisů až na pokoj a dlouhodobě hospitalizovaní klienti často využívají služby smluvní kadeřnice nebo pedikérky. Tým zdravotně–sociálních pracovníků významně napomáhá odborným poradenstvím a psychologická péče a krizová intervence pomáhá nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Důležitou součástí nabídky služeb jsou pastorační služby a možnost účastnit se bohoslužby v areálu nemocnice. Velkou nabídku léků a dalších produktů za příznivé ceny nabízí lékárny v obou areálech nemocnice a v lochotínském je pro klienty otevřená prodejna zdravotnických potřeb s velmi širokou nabídkou sortimentu. Samozřejmostí jsou bankovní automaty.

 

 Průvodce pacienta lochotínským areálem FN

V prostoru vchodu C, FN Plzeň – Lochotín, jsou k dispozici informační pracovnice jako doprovod.

pondělí – pátek

6:00 – 18:00 hod.

sobota a neděle

7:30 – 18:00 hod.

 

 

Nadstandardní pokoje a ubytování osoby blízké

Pokud máte zájem využít nadstandardní pokoj, informujte se u staniční sestry nebo na webových stránkách FN Plzeň. Při plánovaném přijetí do nemocnice si lze dopředu nadstandardní pokoj rezervovat. Zdravotní péče je u všech pacientů stejná. Více informací najdete v odkazu Nadstandardní pokoje. Na vybraných nadstandardních pokojích je možno souběžně s pacientem ubytovat i doprovod pacienta.

 

 

Nákup novin a časopisů

 Tuto službu pro hospitalizované imobilní pacienty zajišťují informační pracovnice (průvodkyně) Oddělení příjmu FN Plzeň - Lochotín. Bližší informace Vám poskytne vedoucí sestra příjmu na 377 103 910.

Donáška zajištěna denně pondělí – pátek 10:00 – 14:00 hodin, nevztahuje se na nákup potravin.

 

 

Zdravotně sociální služby

V rámci FN Plzeň pracuje tým zdravotně – sociálních pracovníků, které můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím staniční sestry či ošetřujícího lékaře na kterémkoli lůžkovém oddělení i ambulanci FN Plzeň.

Tel. kontakty na zdravotně – sociální pracovníky Oddělení sociální péče FN Plzeň:  

1. FN Lochotín – tel. 377 103 256, 702 153 620

2. FN Bory – tel. 377 402 420, 702 153 613

3. FN Bory II (bývalá Vojenská nemocnice) – tel. 377 401 543, 606 300 603

 

 

Psychologická péče

Je určena hospitalizovaným i ambulantním pacientům a jejich rodinám. Tým psychologů se věnuje psychodiagnostice, psychosomatické problematice, péči o chronicky a somaticky nemocné pacienty.

 

Od 1.6.2020 funguje Psychoterapeutické centrum pro děti a rodinu. Poskytuje péči dětem, které byly hospitalizovány ve fakultní nemocnici nebo jsou nadále v ambulantní péči specializovaných pracovišť FN Plzeň. Centrum působí na Oddělení klinické psychologie v borském nemocničním areálu v pavilonu 55 ve 2. patře. Objednat se je možné na sekretariátu Oddělení klinické psychologie: telefon 728 854 370, v pondělí až pátek od 8 do 15 hodin.

 

 

Pastorační služby

Návštěvu pastora je možné vyžádat si u všeobecné sestry či staniční sestry na oddělení, kde je pacient hospitalizován.

Bohoslužba je sloužena v lochotínském areálu – každou čtvrtou středu v měsíci od 15:00 hodin, v prostorách seminární místnosti Psychiatrické kliniky, 1PP.

V borském areálu (bývalá Vojenská nemocnice) – je bohoslužba sloužena vždy každou druhou středu v měsíci od 15:00 hodin, v jídelně pacientů LDN 1, 4. patro interního pavilonu.

SEZNAM KNĚŽÍ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ (ASISTENTEK) - BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉHO

 

 

Lékárna FN Plzeň – Lochotín

Otevírací doba:

Pondělí – pátek

7:30 – 17:00 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

 

Lékárna FN Plzeň - Bory

Otevírací doba:

Pondělí – pátek

7:00 – 16:00 hod.

 sobota, neděle zavřeno

 

 

Prodejna zdravotnických potřeb v lochotínském areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek

7:30 – 15:30 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

 

Občerstvení

 

Prodejna pekařství Malinová v prostoru hlavního vchodu do lochotínského areálu

Otevírací doba:

pondělí – neděle

6:00 – 19:00 hod.

 

Občerstvení Samo Sebou v prostoru hlavního vchodu do lochotínského areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek

8:00 – 17:00 hod.

sobota – neděle

12 – 17 hod.

 

Prodejna pekařství Malinová v přízemí Onkologické a radioterapeutické kliniky v lochotínském areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek

6:30 – 17:00 hod.

sobota - neděle

8:00 – 16:00 hod.

 

 

Prodejna pekařství Malinová v přízemí Gynekologicko-porodnické kliniky v lochotínském areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek

7:00 – 15:00 hod.

sobota - neděle

8:00 – 12:00 hod.

 

Občerstvení - Bory

Bistro a tabák naproti hlavnímu vchodu do borského areálu 

Otevírací doba:

pondělí – pátek

6:00 – 16:00 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

Bistro u Milana v borském areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek

6:30 – 9:30 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

Bistro – v borském areálu - bývalá Vojenská nemocnice

Otevírací doba:

pondělí – pátek

7:00 – 15:00 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

 

Kadeřnické služby - objednávky telefonicky na tel. č.: 731 112 652.

pondělí  8:00 –  14:00 hod.

úterý     10:00 – 18:00 hod.

středa  10:00 –  18:00 hod.

čtvrtek 10:00 –  18:00 hod.

pátek      8:00 –  14:00 hod.

 

 

Pedikúra - objednávky telefonicky na tel. č.: 605 299 846 nebo 736 420 127.

 

Bankomaty jsou umístěny v borském areálu před hlavním vchodem a před vchodem do bývalé vojenské nemocnice. V lochotínském areálu je bankomat umístěn v hlavním vchodu do areálu, v prostoru vrátnice.